Søk
Close this search box.

Frøya er trygg å spise rett fra pakken

Det er trygt å spise rå Frøya laks rett fra pakken uten å fryse den ned på forhånd. Derfor kan du føle deg trygg uten å oversteke fisken din, når du varmebehandler Frøya. Frøya laks er best med nesten rå kjerne. 

Frysekrav og Kveis

Mattilsynet og EUs lovgivning (EU reg. 853/2004, Annex III, Sections VIII, Chapter, 3 Letter d), unntar laks fra norsk oppdrett de generelle krav om å fryse fisk ved -20 grader i 24 timer før den spises rå. 

Årsaken til dette kravet er at fisk eksempelvis vill laks, kan få i seg parasitter eller kveis når de spiser andre fisk eller skalldyr. Kveis, som også kalles rundorm kan på denne måten bli overført fra fisk til mennesker når fisken blir spist rå og ikke har vært fryst ned på forhånd. Å få i seg kveis kan medføre alvorlige konsekvenser, men kveis dør ved frysing.

Heldigvis er ikke dette en relevant problemstilling for Frøya som produseres av oppdrettet laks. Det er ikke kveis i oppdrettet laks fordi de kun spiser varmebehandlet tørrfor

Frøya laks spiser kun varmebehandlet tørrfor, og inneholder derfor ikke kveis.

Hygiene

Frøya laks slaktes, fileteres, håndskjæres og pakkes under strenge hygieniske forhold på ett og samme anlegg på øya Frøya på Trøndelagskysten. Slik har vi full kontroll med Frøya fra råstoff til ferdigpakket produkt uten å være avhengige av innsatsen til mange operatører på ulike anlegg i forskjellige land. Fra Frøya laks pakkes til den når kjøkkenbenken din, kan du være helt trygg på at ingen rører fisken før du selv åpner emballasjen. Kun personale med spesialopplæring i de HACAP baserte rutinene som kreves på Frøya linjen får delta i produksjonen av Frøya laks.  Dette kommer i tillegg til de daglige bakteriologiske kontrollene av råstoff, utstyr og ferdigvarer. Slik blir din mattrygghet ivaretatt.

Frøya har full kontroll fra råstoff til ferdigpakket produkt i anlegget på Trødnelagskysten.

Listeria

Frøya har nulltoleranse for listeria og tester hver eneste produksjonsserie for denne bakterien. Ved mistanke om listeria, holdes varene tilbake fra markedet. Det blir tatt nye og flere prøver. Kun dersom disse viser null forekomst av listeria blir varene solgt. 

Listeria er en gruppe av bakterier hvor typen Listeria Monocytogenes kan skape alvorlig sykdom hos mennesker (Listeriosis) hvis man får i seg for store mengder. Listeria finnes nesten overalt. 

Prosessvann, ingredienser, personer og utstyr er de vanligste kildene til Listeria forekomst i matproduksjon. Når vi produserer laks egnet for rått konsum må vi derfor være ekstra påpasselige. Derfor er den tryggeste måten å sikre seg å ha svært strenge hygienerutiner. I tillegg: Testing før, under og etter produksjonen.  

Frøya har svært strenge hygienerutiner, og tester hver eneste produksjonsserie for listeria.

Mer fakta om Frøya laks:

Frøya laks og bærekraft

Frøya ønsker naturligvis å produsere mest mulig bærekraftig innen alle tre dimensjoner: Økonomi, sosiale forhold og miljø.

Les mer

Laks er sunt!

Laks er sunn og trygg mat. Dette er godt dokumentert av norske helse -og matmyndigheter.

Les mer