Sök
Stäng denna sökruta.

Frøya lax och hållbarhet 

Frøya produceras av färsk norsk lax som odlas och förädlas av vårt systerföretag Salmar AS . 
Norsk laxodling regleras i första hand av vattenbrukslagen samt en rad andra norska lagar och förordningar. Frøya vill naturligtvis producera så hållbart som möjligt i alla tre dimensioner: ekonomi, sociala förhållanden och miljö. Först och främst ska vi följa gällande lagar och regler.

Lagar och regler

Vattenbrukslagen slår fast att ingen får bedriva verksamhet utan tillstånd. Denna lag reglerar också den hänsyn vattenbruksnäringen måste ta till miljön. Där framhålls bland annat att vattenbruk ska etableras, drivas och avvecklas på ett miljöriktigt sätt. Lagen ställer bland annat krav på miljöövervakning som åtgärder för bortförsel av rymd lax, sanering efter drift och skydd av vissa områden. Det finns också ett antal föreskrifter med utgångspunkt i vattenbrukslagen, livsmedelslagen och lagen om föroreningar som direkt och indirekt berör och reglerar miljöpåverkan och driften av en fiskodling. 

røya vill naturligtvis producera så hållbart som möjligt i alla tre dimensioner: ekonomi, sociala förhållanden och miljö. 

Kontroll och övervakning

Både Fiskeridirektoratet, Norska livsmedelsverket, Norska Kustverket, Landshövdingen och NVE (Norges vattenresurs- och energidirektoratet) har tillsynsuppgifter med hänsyn till miljön och miljöpåverkan från en fiskodling. Dessutom krävs att vattenbruksnäringen genom internkontrollföreskrifterna gör en separat riskbedömning i förhållande till bland annat miljöpåverkan. Vattenbruksnäringens egen övervakning av olika miljöförhållanden beskrivs närmare i de olika föreskrifterna och de tillstånd som gäller för verksamheten.

Internationell certifiering

Salmar följer inte bara exklusivt ovan nämnda norska lagar och regler. Salmar är även GlobalG.AP-certifierad. GLOBALG.AP (lägg gärna in länk till GlobalG.AP)  är ett internationellt certifieringssystem inom jordbruk, djurhållning och vattenbruk. Ordningen ställer standarder och krav för följande faktorer: miljöpåverkan, ekologi, fiskvälfärd, livsmedelssäkerhet samt arbetsmiljö och säkerhet. Certifieringen omfattar hela värdekedjan från foderleverantörer till yngelproduktion, havsodling, slakt och förädling. Det krävs mycket dokumentation och många interna kontroller utöver inspektioner som utförs av externa och oberoende inspektörer innan certifiering. Detta måste förnyas årligen och baseras på nya oberoende inspektioner. 

En stor del av Salmars fiskodlingar är också certifierade av Aquaculture Stewardship Council (ASC). Målet är att ASC-certifiera alla odlingsplatser. Först när alla platser är certifierade kan vi märka Frøya med ASC-logotypen.

De delar av laxfilén som inte blir till Frøya säljs till annan livsmedelsproduktion.

Salmar utnyttjar råvaran fullt ut och tar hand om avfallet

De delar av laxfilén som inte blir till Frøya säljs till annan livsmedelsproduktion. Delar av överskottet, från Salmars produktion, går vidare till förädling hos bland andra Nutrimar. Som använder råvaran för att producera olika olje-, mjöl- och proteinprodukter. Nutrimar ligger granne med Salmar. Från Salmars produktion levereras också överskottet till externa aktörer som använder det för produktion av jordförbättringsmedel eller biogas. Alla Salmars anläggningar har avfallshanteringsplaner som säkerställer att allt vårt avfall levereras till godkända mottagningsanläggningar för återvinning. Detta säkerställer att både råvaran och avfallet hanteras på ett bra sätt och inte går till spillo.

Återvinning av förpackningar där och när det är praktiskt möjligt

Frøya arbetar för att ha 100 % återvinningsbart material i våra förpackningar och vi bearbetar våra leverantörer kontinuerligt för att det ska bli genomförbart. Till idag har vi inte hittat 100 % återvinningsbara plastmaterial med tillfredsställande kvalitét. Frøya förpackningen sorteras som plastförpackning och går till energiutvinning. Fisken distribueras till butiken i återvinningsbara kartongförpackningar.

Vill du läsa mer om hållbar laxodling kan du besöka Laksefakta.no och https://www.salmar.no/baerekraft/ 

MER FAKTA OM FRØYA LAX:

Det är tryggt för gravida att äta Frøya

När Frøya lax förvaras rätt enligt förpackningen mellan 0 och 4 grader, och fisken tillagas från en oöppnad förpackning, är Frøya säkert att äta rå även för gravida kvinnor.

Läs mer

Lax är nyttigt!

Lax är ett hälsosamt och säkert livsmedel.

Läs mer